רמות

חברת מיסחור הטכנולוגיות של אוניברסיטת תל-אביב
 

רמות יוזמת, מקדמת, מובילה ומנהלת את העברת הטכנולוגיות הנוצרות במסגרת המחקר האקדמי ממעבדות האוניברסיטה לתעשייה, באמצעות ביצוע פעולות הקשורות להגנה ולמסחור ההמצאות של חוקרי האוניברסיטה

רמות מנהלת את כל פעילויות המסחור, משלב ההגנה הפטנטית על המצאותיהם של החוקרים וקניינם הרוחני, ועד למתן רישיונות לגופים התעשייתיים הרלבנטיים. רמות מספקת ממשק דינמי המחבר את התעשייה למדע החדשני ביותר באוניברסיטה, ויוצרת הזדמנויות עסקיות חדשות במגוון רחב של שווקים, בין אם בהקמת חברות חדשות, או באמצעות מתן רישיונות לשימוש בטכנולוגיה לחברות קיימות ישראליות ורב לאומיות

רמות ליד אוניברסיטת תל אביב בע"מ היא חברת מסחור הטכנולוגיות של אוניברסיטת תל אביב
רמות הינה חברה - בת, בבעלות מלאה, של אוניברסיטת ת״א